Aktuality

Aktuální dění kolem NutriPro můžete sledovat rovněž prostřednictvím našeho newsletteru...

Upgrade databáze potravin NutriPro-NutriData (červen-říjen 2019)

10.10 2019

Od června 2019 postupně probíhá další rozšířování naší databáze NutriPro - NutriData. V databázi přibylo dalších více než 130 komerčních potravin a nových receptur pokrmů. Podrobnější informace o přidaných potravinách naleznete na facebookových stránkách NutriDat. Rozšiřování databáze neustále pokračuje...


Všechny potraviny databáze NutriPro-NutriData přístupné na webu

8.8 2019

Nově naleznete na webové adrese www.nutridata.cz/potraviny seznam všech potravin, které obsahuje naše databáze NutriPro-NutriData. Celý seznam potravin je v abecedním pořadí a po prokliku na potravinu se zobrazí i detail potraviny.


Rozšíření databáze potravin NutriPro-NutriData (únor-květen 2019)

23.5 2019

Od února do konce května 2019 postupně probíhalo rozšířování naší databáze NutriPro - NutriData o nové položky. V databázi za tuto dobu celkem přibylo více než 360 komerčních potravin a nových receptur pokrmů. Podrobnější informace o přidaných potravinách naleznete na facebookových stránkách NutriDat. Další rozšiřování databáze o nové potraviny plánujeme již brzy.


Upgrade webové aplikace NutriData na NutriData II. edice

18.12 2018

V prosinci 2018 jsme přidali do webové aplikace NutriData některé novinky (rozšířili jsme počet nutrientů, přidali podrobné informace o potravinách, apod.). Další informace můžete nalézt na https://nutripro.cz/nutridata/, nebo videoukázku na https://www.youtube.com/watch?v=WqVEAsO5Dr8.


Aktualizace databáze potravin NutriPro-NutriData

19.10 2018

19. října 2018 proběhla již čtvrtá aktualizace databáze NutriPro-NutriData v roce 2018. V databázi přibylo více než 280 komerčních potravin a nových receptur pokrmů, viz: facebook.com/nutridatacz/. Další rozšíření databáze můžete očekávat v průběhu listopadu nebo prosince.


Upgrade softwaru NutriPro na verzi 9

10.10 2018

Proběhl upgrade softwaru NutriPro EXPERT na verzi 9. V softwaru nyní nově naleznete možnost zobrazení grafu DIA/Wellness Index denní průběh. Tato funkcionalita je aktivní u všech klientů/ pacientů, u kterých znáte zaregistrovanou adresu účtu NutriData, kteří si zadávají své hodnoty Glykemie a Ketonemie spolu se svým každodenním stravováním ve webové aplikaci NutriData.


Aktualizace databáze potravin NutriPro-NutriData

23.7 2018

23. července 2018 proběhla další aktualizace databáze NutriPro-NutriData. Přibylo 70 nových potravin a receptur, více infromací můžete nalézt na našem facebooku: facebook.com/nutridatacz/. Další rozšíření databáze můžete očekávat během podzimu.


Upgrade softwaru NutriPro na verzi 8

25.5 2018

Proběhl upgrade softwaru NutriPro EXPERT na verzi 8. V softwaru nyní nově naleznete aktualizace v rámci legislativy GDPR, s doplněním importu doporučených denních dávek nutrientů podle aktuální evropské normy - EFSA.


Aktualizace databáze potravin NutriPro-NutriData

30.4 2018

30. dubna 2018 proběhla již druhá aktualizace databáze NutriPro-NutriData v roce 2018. Přidali jsme dalších více než 40 nových potravin a receptur. Podrobnější informace o nově přidaných potravinách můžete nalézt na našich facebookových stránkách NutriDat: facebook.com/nutridatacz/. Další rozšíření databáze můžete očekávat v průběhu léta.


Aktualizace databáze potravin NutriPro-NutriData

23.2 2018

25. prosince 2017 a 23. února jsme opět rozšířili databázi NutriPro-NutriData. Přidali jsme více než 30 nových potravin a receptur. Podrobnější informace o nově přidaných potravinách můžete nalézt na našich facebookových stránkách NutriDat: facebook.com/nutridatacz/. V blízké době chystáme další upgrady databáze NutriPro-NutriData.


Konference Obezitologie a Bariatrie 2017 v Mikulově

10.11 2017

Prezentovali jsme funkčnosti a nové možnosti softwaru NutriPro EXPERT a webové aplikace NutriData na konferenci Obezitologie a Bariatrie 2017 v Mikulově.


Aktualizace databáze potravin NutriPro-NutriData

16.10 2017

Od 1.7. do 16.10.2017 jsme v 6 upgradech do databáze NutriPro-NutriData přidali více než 200 nových potravin. Podrobnější informace o nově přidaných potravinách můžete nalézt na našich facebookových stránkách NutriDat: facebook.com/nutridatacz/.


Spolupracujeme se společností Vím, co jím

27.6 2017

Nově spolupracujeme se společností Vím, co jím. Spolupráce spočívá v postupném zařazování potravin splňujících kritéria Vím, co jím do databáze tak, aby mohlo jejich složení být k dispozici při vyhodnocování jídelníčků a připravených pokrmů. Do databáze budou dále zařazovány i hotové recepty, které splňují kritéria Vím, co jím.


Spolupracujeme s občanským sdružením DEBRA ČR, z.ú.

9.6 2017

NutriPro nově spolupracuje s občanským sdružením DEBRA ČR, z.ú., které nyní ke svému nutričnímu poradenství používá software NutriPro EXPERT a webovou aplikaci NutriData. Posláním DEBRA ČR, z.ú. je zvyšovat kvalitu života lidí trpících nemocí motýlích křídel a jejich rodinám.


Akce pořádaná Českou asociací sester a Elekta s.r.o.

20.5 2017

Ve dnech 19. - 20.5.2017 byly na akci pořádané Českou asociací sester a Elekta s.r.o. představeny nové funkcionality aplikace NutriData - DIA a Wellness profil, které jsou momentálně testovány.


Novinky v NutriDatech - DIA-WELLNESS Profil

11.4 2017

Prezentovali jsme novou verzi NutriDat v demonstračním Wellion busu u příležitosti konání Diabetologických dnů v Lázních Luhačovice 6. a 7. dubna 2017.

více informací »


NutriPro II verze 5,6,7 a NutriData

2.1 2017

V roce 2017 byly uvolněny nové klíčové inovace programů NutriPro a NutriData - verze 5, 6, 7...

více informací »


Právě připravujeme a usilovně testujeme nové funkce

20.10 2016

Tým NutriPro pro všechny své uživatele připravil užitečné novinky. V současné době se testují a uvolnění nové verze se blíží...

více informací »


Konference Obezitologie a Bariatrie 2016 - Tábor

13.10 2016

Tým NutriPro připravil posterové sdělení na konferenci Obezitologie a Bariatrie 2016 - Tábor.

více informací »


Konference Dietní výživa 2016 - Pardubice

11.10 2016

Tým NutriPro se zúčastnil Konference Dietní výživa 2016 - Pardubice.


Technologie v diabetologii - Darová 2016

6.10 2016

MUDr. Petr Cikl prezentoval možnosti použití NutriPro na konferenci: Technologie v diabetologii - Darová 2016

více informací »


Dia dny Luhačovice 2016

13.4 2016

Tým NutriPro představil posterovou prezentací na Dia dnech v Luhačovicích novinku - Záznamník diety. .

více informací »


NutriPro se účastnilo přednášky pro lékaře a diabetologická oddělení na IKEMu

7.3 2016

NutriPro se účastnilo přednášky pro lékaře a diabetologická oddělení na IKEMu, které pořádala paní profesorka Jirkovská.


NutriPro na odborné konferenci pro nutriční terapeuty

14.1 2016

NutriPro představilo nové funkcionality v programu NutriPro EXPERT na odborné konferenci Individualizace péče o diabetického pacienta se zaměřením na výživu, pořádané Sekcí nutričních terapeutů České asociace sester, jíž děkujeme za možnost představení individualizovaného nutričního řešení cestou moderního nutričního systému NutriPro - NutriData.

více informací »


Upgrade NutriPro EXPERT na verzi 4.0.0

17.11 2015

Byla aktualizována databáze a přidány některé nové funkce, jako například zpětná komunikace s NutriDaty.

více informací »


Upgrade NutriPro EXPERT na verzi 3.0.0

10.11 2015

Byl proveden upgrade NutriPro EXPERT na verzi 3.0.0

více informací »


Upgrade NutriPro EXPERT na verzi 2.3.0

24.06 2015

Byla provedena aktualizace databáze o nové potraviny a drobné úpravy v tisku reportů.

více informací »


Upgrade NutriPro EXPERT na verzi 2.2.0

16.03 2015

Dnes byl proveden upgrade NutriPro EXPERT na verzi 2.2.0

více informací »


Spuštění nové webové aplikace NutriData

01.02 2015

Dnes byla spuštěna webová aplikace NutriData.

více informací »


Upgrade NutriPro na NutriPro EXPERT 2

08.12 2014

Proběhl zatím největší upgrade na NutriPro EXPERT II. verze 2.0.0. Přibyly nové verze Wellness, Lite. Více o změnách 

více informací »


Upgrade NutriPro EXPERT na verzi 1.0.4

27.07 2014

Provedli jsme upgrade NutriPro na verzi 1.0.4.

více informací »


Nutri Pro Wellness již brzy

01.04 2014

Toto není apríl! Pomozte nám navrhnout odlehčenou verzi nutričního programu Nutri Pro Wellness vyplněním krátkého dotazníku.

více informací »


Konference Sportovní výživa 2014

06.03 2014

6.3.2014 jsme se zúčastnili jako partneři konference Sportovní výživa 2014 v pražském IKEMu. Pro účastníky konference jsme měli připravenu soutěž s hlavní cenou v podobě roční licence Nutri Pro EXPERT.

více informací »


Upgrade NutriPro EXPERT na verzi 1.0.3

05.03 2014

Provedli jsme upgrade NutriPro na verzi 1.0.3. Více o změnách 

více informací »


Nutri Pro Klient v testovacím provozu

07.09 2013

Po intenzivním prázdninovém vývoji probíhá testování webové verze Nutri Pro KLIENT, která umožní klientům nutričních poradců průběžně zadávat konzumovaná jídla prostřednictvím PC nebo mobilních zařízení a odesílat je přímo svému poradci k vyhodnocení do programu Nutri Pro EXPERT

více informací »


Jsme pro Vás na Youtube

04.08 2013

Pro podporu uživatelů jsme spustili vlastní kanál s videotutoriály na Youtube - http://www.youtube.com/nutriproexpert

více informací »


Uvedení Nutri Pro EXPERT na konferenci ČSTL

20.03 2013

Na letošní konferenci ČSTL bude oficiálně představen program Nutri Pro EXPERT odborné veřejnosti.

více informací »


Nutri ProRSS